Biển Nha Trang – Hoa Đà Lạt

Mã chương trình: MTG 07
Thời gian:     5 ngày/ 4 đêm
Điểm khởi hành:    Nha Trang (Khởi hành vào thứ 4 hàng tuần)

Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa…