Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt – Hồ Chí Minh – ĐBSCL

Mã chương trình:  XV 01
Thời gian:     13 ngày/ 13 đêm
Điểm khởi hành: Hà Nội

Việt Nam là đất nước thuộc vùng nhiệt đới, bốn mùa xanh tươi. Địa hình có núi, có rừng, có sông, có biển, có đồng bằng và có cả cao nguyên…