Hoa Lư – Tam Cốc – Bích Động

Mã chương trình: MB08

Thời gian: 1 ngày/ 0 đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Nằm bên bờ sông Hoàng Long thuộc tỉnh Ninh Bình nơi địa linh nhân kiệt. Hoa Lư là nơi xây dựng đền thờ vua Đinh