Hà Nội – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh – Hà Nội (07 ngày/ 06 đêm)